Vëzhgim/Analizë

Raporti i KLSH për vitin 2021: Dëmi total 616 mln euro. Shkelje më të rënda, me fondet dhe tenderat

5 maj 2022/ Porta Vendore/Tiranë
Dëmi ekonomik total i shkaktuar nga institucionet shqiptare gjatë vitit 2021 përllogaritet në 616,5 milionë euro, nga të cilat 158.3 milionë euro kanë ardhur si pasojë e parregullsive dhe shkeljeve financiare, në të ardhurat dhe shpenzimet e kryera, ndërsa 458.2 milionë euro vijnë për shkak të shkeljeve të disiplinës financiare […]