Investigime

“Biznesi që po rrëmben lumenjtë”

21 dhjetor 2017 /Elementi i pestë.al /Artan Rama/ Valbonë
“Biznesi që po rrëmben lumenjtë” është episodi i dytë i serisë investigative “Elementi i pestë”, ku tregohet ndikimi i një numri të madh hidrocentralesh, në disa prej degëve të lumenjve kryesorë në veri të vendit, si dhe brenda Parkut Kombëtar të Valbonës.