Stafi

  -STAFI

 

Për cdo anëtar të stafit do vendoset një CV e cila do të përmbajë informacion:

 

 

Foto e personit
Emër Mbiemër (bold)
Pozicioni i punës (bold)
Adresë e-mail
[download id=”216″ template=”image”]

 

 

 

 

 

Foto e personit
Emër Mbiemër (bold)
Pozicioni i punës (bold)
Adresë e-mail
[download id=”216″ template=”image”]