Vendime.al

Titulli i Projektit: VENDIME.AL
Përshkrimi: VENDIME.AL është platforma online ku publikohen vendimet e këshillave bashkiakë të Republikës së Shqipërisë nga viti 2007. Portali përfaqëson Arkivën Kombëtare të Akteve Legjislative të pushtetit vendor. Ai është në zgjerim të vazhdueshëm me bashki të reja, sipas ndarjes së re Administrativo-Territoriale. VENDIME.AL i shërben bashkive te Shqipërisë për të realizuar njoftimin e akteve subjekteve që kanë nën juridiksion. Publikimi i akteve është një shërbim bazik i qeverisjes.
Fusha e mbulimit: 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë.
Nënsektori: Aksesi në legjislacion.
Donatori financues: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Ambasada Amerikane, Olof Palme International Centre, Qeveria Suedeze, National Endowement for Democracy, STARII
Data e fillimit: 2007
Data e mbarimit: Në proces
Faqja e internetit: www.vendime.al
Organizata zbatuese: Qendra për Çështjet e Informimit Publik, (INFOÇIP)