Regional Local Democracy Programme (RELOaD)

Titulli i projektit: Regional Local Democracy Programme (RELOaD)
Përshkrimi: Programi RELOaD është një nismë rajonale e financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP në 6 vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbia. Programi synon të forcojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor duke fuqizuar shoqërinë civile për të marrë pjesë aktive në marrjen e vendimeve dhe duke nxitur një mjedis të mundshëm ligjor dhe financiar për shoqërinë civile dhe mediat pluraliste. Objektivi i saj është forcimi i partneriteteve midis qeverive lokale dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor duke rritur një model të suksesshëm të financimit të organizatave të shoqërisë civile transparente dhe të bazuara në projekte nga buxhetet e pushtetit lokal drejt një angazhimi më të madh qytetar në vendimmarrje dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve lokale.
Fusha e mbulimit: 12 bashki në Shqipëri: Dibër, Durrës, Elbasan, Korçë, Lezha, Librazhd, Përmet, Prrenjas, Roskovec, Shkodra, Tirana dhe Tropoja
Nënsektori: Integrimi evropian
Donatori financues: Bashkimi Evropian
Data e fillimit: 2017
Data e mbarimit: 2020
Faqja e internetit: www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/projects/poverty_reduction/regional-local-democracy-programme-.html
Organizata zbatuese: UNDP