Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri (PLGP)

Titulli i projektit: Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri (PLGP)
Përshkrimi: Projekti punon si në nivelin qendror të politikave ashtu edhe në nivelin vendor për të promovuar pranimin e parimeve të qeverisjes së decentralizuar dhe për të përhapur dhe institucionalizuar metodat dhe teknikat praktike dhe efektive për administrimin e njësive të qeverisjes vendore. Katër fushat e asistencës së projektit janë:
1. Zbatimi i Politikave Efektive dhe Legjislacionit të Decentralizimit
2. Përmirësimi i Qeverisjes Vendore
3. Përmirësimi i Menaxhimit të Shërbimeve Vendore
4. Planifikimin dhe administrimin e zhvillimit urban dhe rajonal.
Fusha e mbulimit: Projekti bashkëpunon me 13 njësi të qeverisjes vendore ‘partnere’: Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja, Berati, Kuçova, Patosi, Vlora, Saranda, Elbasani, Korça, Vora, Kamza.
Nënsektori: Decentralizimi dhe administrimi i njësive të qeverisjes vendore
Donatori financues: USAID
Data e fillimit: 2012
Data e mbarimit: 2017
Faqja e internetit: www.plgp.al
Organizata zbatuese: