Raporto për probleme lidhur me situatën e shkaktuar nga COVID-19

  Ke konstatuar një situatë ku është shkelur një e drejtë në zbatim të masave menaxhuese për COVID-19?

  Komuniteti ku jeton ështrë diskriminnuar nga vendimarrja apo veprimet e Bashkisë?

  Na shkruani për vështirësi social ekonomike që mund të hasni në jetën tuaj si pasojë e situatës së krijuar prej pandemisë të Covid-19, masave shtrënguese të ndërmarra nga qeveria, distancimit social, izolimit, pamundesisë për të punuar, apo pamundësisë për të ndejtur në shtëpi për shkak të profesionit, e të tjera situata të vështira e problematika që mund të hasni.

  Raporto në www.portavendore.al

  Emër Mbiemër
  Faleminderit për bashkëpunimin!