Organet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Si Kryetari dhe Këshilli Bashkiak i nënshtrohet zgjdhjeve vendore çdo 4 vite. Marrëdhënia ndërmjet Kryetarit dhe Këshillit është një marrëdhënie reciproke dhe jovarësie. Të dy organet bashkëpunojnë për arritjen e një qeverisje sa më pranë qytetarëve dhe në të mirë të tyre.
Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë bashkitë dhe qarqet. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore ndahen në : organet ekzekutive dhe përfaqësuese të bashkisë dhe qarkut.

Kryetari i bashkisë, detyrat dhe vendimmarrja

Këshilli bashkiak, detyrat dhe vendimmarrja

Këshilli i qarkut, detyrat dhe vendimarrja

Kryetari i Këshillit të Qarkut, detyrat dhe vendimarrja

Kryesia e Këshillit të Qarkut, detyrat dhe vendimarrja

Strukturat administrative të bashkisë

Strukturat komunitare në bashki

Struktura të tjera