Legjislacioni për situatën e krijuar nga COVID-19

Legjislacioni për situatën e krijuar nga COVID-19

Titulli i Ligjit Shkarko
Akt normativ nr. 2, dt. 11.03.2020-Për shtesa dhe ndryshime në ligjin ‘Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive’ Shkarko
Akt normativ nr. 3, dt. 15.3.2020-Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 Shkarko
Akt normativ nr. 4, dt. 16.03.2020-Për masat administrative për mosrespektimin e kufizimeve nga individët Shkarko
Akt normativ nr. 5, dt. 17.3.2020-Amendimet nga njesitë e vetëqeverisjes vendore të kontratave me operatorët e pastrimit dhe transportit publik Shkarko
Akt normativ nr. 6, dt. 21.3.2020-Ndryshime në buxhetin e vitit 2020 Shkarko
Akt normativ nr. 7, dt. 23.03.2020-Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve Shkarko
Akt normativ nr. 8, dt. 24.03.2020-Mbi rezervat e produkteve ushqimore dhe të tjerave dhe barnave mjekësore Shkarko
Akt normativ nr.9, dt. 25.3.2020-Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
VKM nr. 207, dt. 10.3.2020-Për dhënie shpërblimi për personelin, mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë Shkarko
VKM nr. 208, dt. 10.3.2020-Për caktimin e datave 10 deri 23 mars 2020 ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur Shkarko
VKM nr. 211, dt. 11.3.2020-Për angazhimin e Forcave të Armatosura per zbatimin e masave parandaluese ndaj COVID-19 Shkarko
VKM nr. 214, dt. 12.3.2020-Për caktimin e dates 13 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administrates publike Shkarko
VKM nr. 228, dt. 18.3.2020-Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Rindërtimin Shkarko
VKM Nr. 229, dt. 18.3.2020-Për shtyrjen e afatit të kontratave të studentëve të ekselences të punësuar në institucione të administratës shtetërore Shkarko
VKM nr. 231, dt. 18.3.2020-Për caktimin e dates 20 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administrates publike Shkarko
VKM Nr. 236, dt. 19.3.2020-Ofrimi i ndihmës në banesë ndaj shtresave në nevojë Shkarko
VKM Nr. 237, dt. 20.3.2020-Orari i punës për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike, shtetërore Shkarko
VKM nr. 240, dt. 21.3.2020-Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Shkarko
VKM Nr.241, dt. 21.3.2020-Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale për COVID-19” Shkarko
VKM Nr.242, dt. 22.3.2020 -Për procedurat për lidhjen e kontratave që lidhen me epideminë e shkaktuar nga infeksioni COVID-19 Shkarko
VKM nr. 243, dt. 24.3.2020-Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore Shkarko
Urdhër nr. 131, dt. 8.3.2020-Për ndalimin e eksportit të barnave dhe të pajisjeve Shkarko
Urdhër nr.132, dt. 08.03.2020-Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura Shkarko
Urdhër nr.133, dt. 8.3.2020 “Për kufizimin e lëvizjes së shoqëruesve dheose familjarëve të pacientëve nëpër spitale Shkarko
Urdhër nr.134, dt. 8.3.2020-Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali Shkarko
Urdhër nr.135, dt. 9.3.2020-Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së Covid-19 Shkarko
Urdhër nr.135-1,datë9.3.2020-Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve përkufizimin e përhapjes së infeksionit Covid-19 Shkarko
Urdhër nr.147, dt. 9.3.2020-Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në QSUT dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” Shkarko
Urdhër Nr.156, dt. 10.3.2020-Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 Shkarko
Urdhër nr 157, dt. 10.3.2020-Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga Covid-19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror Shkarko
Urdhër nr.158, dt. 11.3.2020-Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës Shkarko
Urdhër nr.160, dt. 11.3.2020-Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike Shkarko
Urdhër nr. 193, dt. 20.03.2020-Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperisë Shkarko
Urdhër i Kryeministrit dhe Bankës së Shqipërisë, dt.17.03.2020-Për shtyrjen e afatit të kësteve të kredisë Shkarko
Vendim qarkullues nr.13, dt. 12.3.2020-Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja Shkarko
Vendim qarkullues nr.14, dt. 12.3.2020-Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka Shkarko
Vendim qarkullues nr.15, datë12.3.2020-Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre Shkarko
Ndreqje gabimi material në aktin normativ nr.8, dt. 24.3.2020 Shkarko
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail