CV Kryetari i Bashkisë Vau i Dejës

Mark Babani
Kryetar i Bashkisë Vau i Dejës
CURRICULUM VITAE

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kryetari i bashkisë Vau i Dejës.

Informacion personal
Mbiemri: 
BABANI

Emri: Mark
Data e lindjes: 08.01.1967
Vendi i lindjes: Shelqet/Shkoder/Albania
Email: mark.babani@vaudejes.gov.al
Telefon: +355 (0) 692095644

Edukimi

Mark Babani ka lindur ne Shelqet, Vau Dejes, me 08.01.1967.
Ka mbaruar shkollen e mesme bujqesore (agronom) ne Mjede ne vitin 1981-1985.
Nga viti 1986-1988 ka qene pjese e klubit sportiv Vllaznia (atletike).
Nga 1988-1989 ka kryer sherbimin ushtarak ne Tirane duke qene pjese e klubit sportiv Partizani (atletike).
Ne vitin 1991 ka emigruar ne Itali deri ne vitin 1995.

Eksperienca në punë

Nga viti 1995 ka ndertuar ndermarrjen e tij Mare Adriatik ku deri ne 2019 ishte administrator i saj.
(Gusht) 2019 e në vijim Kryetar i Bashkisë Vau Dejes

Njohuri dhe aftesi të përgjithshme

Njohës i gjuhës italiane
Njohuri Kompjuterike
Aftësi drejtuese dhe komunikuese

 

Aktivitet kryesore jane:

  • Zenje, perpunim dhe konservim Peshkut
  • Kompleks Blegtoral dhe Perpunim Mishit.
  • Impjant per prodhimin e midhjeve
  • Vreshtari

Ne zgjedhjet parlamentare te viti 2005 mori pjese si kandidat per deputet per Partine Agrare Ambjentaliste PAA.