CV Kryetari i Bashkisë Tropojë

Rexhe Byberi
Kryetar i Bashkisë Tropojë
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Tropojë.

INFORMATAT PERSONALE

Emri / Mbiemri: REXHE BYBERI
Adresa: LAGJIA “PARTIZANI” QYTETI I BAJRAM CURRI-IT
Telefoni +355 68 24 74 426
E-mail rexhe.byberi@gmail.com
Kombësia Shqiptar
Datëlindja 31.03.1959
Gjinia Mashkull

PËRVOJA E PUNËS
13 Gusht 2019 dhe ne vazhdim Kryetar i Bashkise Tropoje

Data: 2016 – 2019
Pozita:Pergjegjes (OSHEE)
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore: Organizimi dhe menaxhimi i punes se OSHEE per rrethin e Tropojes
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike


Ne zgjedhjet Lokale te vitit 2015, falë punës së suksesshme ne menaxhinim e komunës Margegaj për 15 vite me radhë, Aleanca për Shqipërinë Europiane e përzgjodhi si Kandidatin e mundshem fitues per Bashkinë e Tropojës, ku për herë të parë historinë e Pluralizmit Politik Shqipëtar kualicioni i majtë shqipëtar ngushton diferencen e votave për Kryetar Bashkie te Tropojës ne vetem 400 vota.


Data: 2000 – 2015
Pozita:Kryetar (Komuna Margegaj)
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore: Organizimi dhe funksionimi i Pushetit Lokal
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Ministria e Pushtetit Lokal dhe Decentralizimit – Ministria e
Brendshme
Lloji i biznesit apo sektori: Pushteti Lokal


Data: 2000 – 2003
Pozita:Anetar i Kryesise se Keshillit te Qarkut Kukes
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore: Organizimi dhe funksionimi i Pushetit Lokal
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Prefektura e Qarkut Kukes
Lloji i biznesit apo sektori: Pushteti Lokal


Data: 1996 – 2000
Pozita:Kryetar i Këshillit të Komunës Margegaj
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore: Organizimi dhe funksionimi i Këshillit te Komunës Margegaj
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Komuna Margegaj
Lloji i biznesit apo sektori: Pushteti Lokal


Data: 1993 – 2000
Pozita:Pergjegjes i Sherbimeve Komunale
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore: Kryerja e sherbimeve te nevojshme ndaj qyetareve te kesaj Komune
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Prefektura e Qarkut Kukes, Komuna Margegaj
Lloji i biznesit apo sektori: Pushteti Lokal


Data: 1992 – 1996
Pozita:Kryetar i Fshatit Shoshan
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore: Menaxhimi, organizimi dhe funksionimi i jetes ne fshat
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Prefektura e Qarkut Kukes, Komuna Margegaj
Lloji i biznesit apo sektori: Pushteti Lokal


Data: 1976 – 1992
Pozita:Agromekanizator
Gjate ketyre viteve ka kryer specializime te ndryshme si: mekanik,
mekanizator, manovrator, elektricist dhe furnitor.
Emri dhe adresa e punëdhënësit : Ndermarrja e Stacioneve dhe Makinave, Tropoje


AFTËSITË DHE KOMPETENCAT PERSONALE

GJUHA AMTARE: Shqipe
Gjuhët te tjera Vetëvlerësim Niveli Evropian (*)

Të kuptuarit Të folurit Tëshkruarit
Dëgjimi Leximi Interaksion
në të folur
Prodhim në
të folur
B
1
Përdorues i
pavarur
B
1
Përdorues i
pavarur
B
2
Përdorues i
pavarur
B
2
Përdorues i
pavarur
B
2
Përdorues i
pavarur

Aftësi dhe kompetenca sociale
Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, duke konsideruar
aftësitë e mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në shumë aktivitete
dhe detyra te ndryshme

 • Aftësi dhe kompetenca organizative
  Aftësi të dëshmuara në organizimin e punes sidomos ne drejtim te
  zhvillimit te Turizmit, ku fale punes se Komunes Margegaj ne kete
  drejtim numri i turisteve vjetor ne Luginen e Valbones kaloi 60 000.Aftësi dhe kompetenca kompjuterike
  Njohuri të mjaftueshme të MS Office (Word, Excel, PowerPoint,
  Access, Project), dhe internetÇertifikata dhe Trajnime te Ndryshme
 • Tetor 2010 -Shoqata “Drini Gjakove – Shkoder”
  Çertifikate Mirenjohje (Per bashkepunim dhe mbeshtetje te aktiviteteve te Shoqates)
 • Qershor 2013-Komuna e Bujanocit
  Çertifikate Mirenjohje (Per bashkepunimin dhe kontributin ne afrimin e Komunes se Bujanocit ne hapesirat Mbareshqipetare)
 • Korrik 2011-Komuna e Mamushes
 • (e ndryshme sidomos persa i perket zhvillimit dhe mbeshtetjes se Turizmit nga organizma te ndryshme kombetare dhe nderkombetare)

Patentë shoferi
Leje drejtimi per automjetete te Kategorise “B”