CV Kryetari i Bashkisë Tepelenë

Tërmet Peçi
Kryetar i Bashkisë Tepelenë
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar në faqen matesielektor.al

Z. Tërmet Peçi lindi në Tepelenë më 31 gusht 1972. Pas fitores së partisë socialiste është kryetar i bashkisë së Tepelenës, që prej majit 2011