CV Kryetari i Bashkisë Shkodër

Bardh Spahia
Kryetari i Bashkisë Shkodër
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër.