CV Kryetari i Bashkisë Shijak

Elton Arbana
Kryetar i Bashkisë Shijak
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Shijak.