CV Kryetari i Bashkisë Selenicë

Pellumb Binaj
Kryetar i Bashkisë Selenicë
CURRICULUM VITAE