CV Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë

Edison Memolla
Kryetar i Bashkisë Rrogozhinë
CURRICULUM VITAE