CV Kryetari i Bashkisë Pustec

Pali Kolefski
Kryetar i Bashkisë Pustec
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar në faqen matesielektor.al

Z. Pali Kolefski ka lindur në Pustec por jeton në Korçë, është i martuar dhe ka dy fëmijë. Është ekonomist i diplomuar dhe punoi më parë në zyrat e doganave në Korçë.