CV Kryetari i Bashkisë Pukë

Gjon Gjonaj
Kryetar i Bashkisë Pukë
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Pukë.

Lindur ne Kecire Puke me 20.09.1955. Ka perfunduar studimet per Agronomi ne vitin 1981. Ka perfunduar studimet per Ekonomi ne vitin 1984. Ka perfunduar kursin e Filozofise ne vitin 1988. Ka qene drejtues ne administraten vendore dhe ka punuar me perkushtim per vendin dhe komunitetin ne vitet 1981-1991. Ka punuar ne seksion te industrise ne ish Komitetin Ekzekutiv 1991-1994. Ka investuar ne fushen e biznesit Hotel-Turizem Puka dhe eshte nje biznesmen i suksesshem qe nga viti 1995-2015. Eshte njohes i gjuhes angleze dhe programeve te ndryshme kompjuterike. Ka qene mbeshtetes dhe perkrahes i te majtes qe ne fillim te viteve 90′.