CV Kryetari i Bashkisë Pogradec

Ilir Xhakolli
Kryetar i Bashkisë Pogradec
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Pogradec.

Të dhëna vetjake
Emri: ILIR
Atësia: TELHA
Mbiemri: XHAKOLLI
Datëlindja: 25.09.1962
Vendlindja: POGRADEC
Arsimi: Studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Finance
Eksperienca në punë:
Nga viti 2013 deri 2017 kam ushtruar mandatin e deputetit të Partisë Socialiste si dhe kam qënë anëtar në Komisionin e Integrimit si dhe anëtar zëvëndësues në Komisionin e Ekonomise dhe Financës.

Nga viti 2005 deri 2013 kam ushtruar aktivitet biznesi në sektorin privat.

Nga viti 1992 deri 2005 kam qënë pjesë e sistemit doganor.

Nga viti 1991 deri 1992 kam qënë pjesë e sistemit tatimor.

Nga viti 1987 deri 1991 kam mbajtur funksionin e Kryetarit të Kontrollit dhe Shef Finance në Ndërmarrjen Tregtare Pogradec si dhe Zv/Shef i Seksionit të Tregtisë në Komitetin Ekzekutiv të Rrethit Pogradec.

Kualifikime:
Aktivitete shoqërore dhe politike:
Në vitin 2009 kam qënë pjesë e listës së kandidatëve për deputet të Rrethit Korçë.
Prej vitit 2009 kam pasur funksionin e Kryetarit të Partisë Socialiste të Rrethit Pogradec.
Prej datës 16-Gusht-2019 mban detyrën e Kryetarit të Bashkisë Pogradec.