CV Kryetari i Bashkisë Mallakastër

Qerim Ismaili
Kryetar i Bashkisë Mallakastër
CURRICULUM VITAE