CV Kryetari i Bashkisë Lushnjë

Eriselda Sefa
Kryetare e Bashkisë Lushnjë
CURRICULUM VITAE