CV Kryetari i Bashkisë Librazhd

Kastriot Gurra
Kryetar i Bashkisë Librazhd
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Librazhd.

Data e lindjes 27.04.1977

Eksperiencat e punësimit

 • Data 2006- 2011
  Roli ose pozicioni i punës DREJTOR JURIDIK Bashkia Prrenjas Librazhd
 • 2013 e ne vazhdim
  DREJTOR ALUIZNI QARKU ELBASAN

Arsimi dhe trajnimet

 • Data 2002-2006 Titulli i kualifikimit të arritur JURIST
  Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI DREJTESISE DEGA JURIDIK
 • Data SHTATOR 2007Titulli i kualifikimit të arritur Specialst Prokurimi
  Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin Instituti I Trajnimit te Administrates Publike AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK
  AKADEMIA PER UDHEHEQESI DHE REFORME POLITIKE
 • DIPLOMUAR NE 2005

Aftësitë personale dhe kompetencat
Gjuhë të tjeraAnglisht dhe Italisht
Aftësi sociale dhe kompetenca: Komunikues, bashkepunues,aftesi menaxheriale dhe lidershiipi.
Aftësi kompjuterike dhe kompetenca: Paketa Microsoft office, internet. Exxel ,Power Point .etj