CV Kryetari i Bashkisë Libohovë

Luiza Mandi
Kryetar i Bashkisë Libohovë
CURRICULUM VITAE