CV Kryetari i Bashkisë Konispol

Shuaip Beqiri
Kryetar i Bashkisë Konispol
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Konispol.

Të dhenat personale
Mbiemri, Emri BEQIRI, SHUAIP
E-mail shuaipbeqiri@gmail.com
Shtetësia Shqiptare
Data e lindjes 01/02/1968

Aftësi dhe njohuri teknike,dëshmi aftësie

 • 1985-1991 Fakulteti i Mjekësisë së Përgjithshme, Universiteti i Tiranës
 • 1991-1992 Mjek në spitalin “Petro Nako” Sarandë
 • 1992-1996 Mjek në spitalin e Konispolit
 • 1996-2006 Kryetar i Bashkisë së Konispolit
 • 2004-2008 Specializim pasuniversitar për imazheri pranë QSUT- Tirane
 • 2007-2008 Asistent/Pedagog për praktikat mësimore dhe seminare me studentet e mjekësise, lënda “Imazheri”
 • 2007-2015 Mjek Imazherist pranë DCI “IKEDA” dhe Drejtor Mjekësor
 • 2010-2014 Merr gradën shkencore “Doktor i Shkencave Mjekësore” pranë Universitetit të Mjekësisë Tiranë
 • 2012-2014 Pedagog i Jashtëm në Universitetin Amerikan te Tiranës

 

Aktiviteti shkencor

 • 2005-2006 Bashkëautor, kontribues ne librin “BAZAT E IMAZHERISË DIAGNOSTIKE” te Prof. Dr. A. Gjokutaj
 • 2008-2014 Pjesëmarrës dhe referues ne Konferencat e Shoqatës së Imazherisë Shqiptare
 • 2008-2015 Botues i Artikujve në revistat Mjekësore si brenda vendit, ashtu edhe jashtë

 

Aktiviteti politik

 • 1991 Anëtar i Partisë Socialiste
 • 1996-2000 Mandati i parë : Kryetar Bashkie, Bashkia Konispol
 • 2000-2003 Mandati i dytë : Kryetar Bashkie, Bashkia Konispol
 • 2003-2006 Mandati i tretë: Kryetar Bashkie, Bashkia Konispol
 • 2013 Kandidat për Deputet në Qarkun Vlorë

Aktiviteti menaxherial

 • 1999 Kurs ne Poloni për ndërtimin e demokracisë dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.
 • 2001 Ka marrë pjesënëseminarin e organizuar nga “USAID” metemë “PROGRAMI I INVESTIMEVE KAPITALE”
 • 2004 Kurs në Republikën Ceke për “Menaxhimin e pushtetit lokal”
 • 2004 Kurs I organizuar nga Ambasada Hollandeze me temë “NDERTIMI I UDHEHEQESISË DHE MENAXHIMI STRATEGJIK”

Njohuri te tjera
Gjuha angleze ( niveli C1 )
Gjuha greke
Njohuri programeve kompjuterit: WORD, EXEL,WINDOWS, POWER-POINT