CV Kryetari i Bashkisë Gramsh

Klodian Tace
Kryetare e Bashkisë Gramsh
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Gramsh.

Kryetari i Bashkise Gramsh, mandati 2019-2023.
Lindur me 25.12.1961.
I martuar me dy fëmijë.