CV Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz

Fran Tuci
Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Fushë-Arrëz.

Në vendin e tij të lindjes ka kryer arsimin fillor dhe të mesëm.
Në moshen 23 vjeçare ka filluar punë si ekonomist oficine në minieren e bakrit Fushë Arrëz nga viti 1986 deri në vitin 1993.
Me tej në vitet 1993-1996 ka punuar si Përgjegjës i Parkut të Transportit në Fushë Arrëz.
Nga data 16.06.1996 deri me date 31.12.1996, ka punuar Pergjegjes i Parkut Rreshen.
Eksperienca e tij si Përgjegjës Sektori në Minierën e Bakrit Fushë Arrëz vijon nga 01.01.1997 deri me 01.01.2004
Në vitin 2010 ka mbaruar studimet universitare të ciklit të parë në fakultetin e DREJTESISE.
Më vonë në vitin 2011 ka drejtuar kompaninë security “KRISTAL ” deri në vitin 2015.
Në vitin 2015 kandidohet nga Pastia Socialiste dhe zgjidhet Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz.
Me 29.06.2018 e në vazhdim është anëtar i Këshillit Lokal Të Paqes- Fushë Arrëz,
Ai gjithashtu disponon çertifikata mbi Lidershipin me teme “ Transforming Leadership and Gonvernance Seminar”, çertifikatë nga ASPA me teme “ Ofrimi i Sherbimeve Administrative ne Nivel Vendor”.
Fran Tuci është kandidati i Partisë Socialiste për tu rikonfirmuar si Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz per zgjedhjet vendore.