CV Kryetari i Bashkisë Finiq

 

Kristo Kiço
Kryetar i Bashkisë Finiq
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar në faqen matesielektor.al

Z. Kristo Kiço lindi më 06.06.1969 në Sarandë. Në vitet 1987 – 1992 ai u diplomua në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i inxhinjerisë Elektrike, Dega Elektronikë, ndërsa në vitin 1996 kreu specializim pranë Organizmit të Telekomunikacioneve të Greqisë (OTE) për “Sistemet analoge dhe dixhitale të transmetimit”.

Në vitet 1994-1995, Z. Kiço shërbeu si Specialist pranë filialit Telekom Sarandë, ndërsa më 1995-1996 si Kryeinxhinjer pranë filialit Telekom Sarandë. Në vitet 1996 – 1998 ai drejtoi filialin e Telekomit Sarandë, ndërsa më 1998 – 2000 shërbeu si Kryeinxhinjer pranë Zonës Albtelekom Sarandë.

Prej vitit 2000 deri 2006 z. Kiço drejtoi Albtelekom për zonën Delvinë, ndërsa 2006 – 2009 shërbeu si Kryetar i degës së marketingut pranë zonës Albtelekom Sarandë. Nga viti 2009 – 2010 ai punoi si Specialist IT pranë një kompanie private për ofrimin e shërbimeve të sistemeve të alarmit.

Nga viti 2010 – 2015 z. Kristo Kiço shërbeu si Kryetar i partisë MEGA.