CV Kryetari i Bashkisë Dropull

Dhimitraq Toli
Kryetar i Bashkisë Drropull
CURRICULUM VITAE

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kryetari i bashkisë Drropull.

 •  Gjendja familjare: martuar
 • Datelindja  :  27/05/1979
 • Vendlindja :  Gjirokaster
 •  2016-deri sot Kryetari I Partise Socialiste Bashkia Dropull

  Informacione personale:
  2007-deri sot Administrator ne Shoqerine “Demi-D SHPK” me qender ne Dhuvjan(Bashkia e Dropullit), Gjirokaster.

  Ekseperience  pune:

 • 2004-2007   Administrator ne Shoqerine “Aleksandra SHPK me qender ne Vanister(Bashkia e Dropullit), Gjirokaster
 • 2000-2004   Menaxher shitjesh ne Shoqerine “Aleksandra SHPK me qender ne Vanister(Bashkia e Dropullit), Gjirokaster

Studimet:

2003-2007 Diplomuar ne Universitetin Eqrem Cabej, Gjirokaster ne degen Kontabilitet – Finance, me profil Kontabilist.

Seminare:

 • 21/05/2005 -Seminar i I-re i Mendimit Ekonomik -Dhoma Ekonomike e Janines
 • 10/12/2007-Zhvillimi I Tregut te Kapitaleve dhe Rregullimi -Departamenti i Shkencave Ekonomike te Universitetit te Janines

Njohuri kompjuterike:

 • 2007-2008 Certifikate nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Sherbimi Kombetar I Punesimit, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Gjirokaster.

Gjuhe te huaja: 

 • Greqisht (njehsimi me noten 9, nga Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjuheve te Huaja)
 • Shqip

Cilesi te karakterit:
Komunikues, aktiv, me perqendrim te madh ne objektiv