CV Kryetari i Bashkisë Dimal

Juliana Memaj
Kryetarja e Bashkisë Dimal
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Dimal.

Emri JULIANA
Atesia Flamur
Mbiemri MEMAJ
Datelindja 10.04.1978
Vendlindja Berat
Nr.tel 0695573617
Vendbanimi Tirane

Arsimi i larte

  • Fakultei i Drejtesise, Universiteti Tirane ( me shkeputje nga puna viti akademik 19962000).
  • Fakulteti Ekonomik, Universiteti Tirane, Dega Finance, (pa shkeputje nga puna sistemi i korespodences , diplomuar me 2010).

Studime Pasuniversitare
MBA ( Master ne Administrim Biznes ) , prane Fakultetit Ekonomik Universiteti Tirane ( aktualisht ).

Pervoja ne pune

A). Me kohe te plote Dhjetor 2014 Qershor 2015: Keshilltare i Ministrit te Shtetit per Marredheniet me Parlamentin.

Dhjetor 2009 Dhjetor 2014: Avokat i Shtetit per Ceshtje te Ministrise se Jashtme, dhe Ministrise se Financave, prane Avokatures se Shtetit, Ministria e Drejtesise , Tirane.

Gusht 2008 – Dhjetor 2009 AVOKAT, Zyra e Avokatise: Juliana Memaj

Adresa: Rruga Pjeter Budi, Pallati i ri perballe Partise Agrare, Kati I, Tirane
Shtator 2007 – Gusht 2008 : Drejtore ne Drejtorine Juridike dhe Burimeve Njerezore , Bashkia Ure Vajgurore.

9.11. 2006 – Shtator 2007: AVOKAT,Studio Ligjore“Viktor Ikonomi” Adresa: Rr” Luigj gurkuqi”, Pall “ Albsig, Kati I, Tirane“,

1.12. 2005 – 8.11. 2006 : Juriste Prokurimesh , Drejtoria e Investim Prokurimeve prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave, Tirane .

25.03.2005 – 1.12.2005 : Drejtoreshe e Drejtorise Juridike, prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave, Tirane.

19.12.2004 – 25.03.2005- Keshilltar Juridik i Drejtorit te Pergjithshem te Postave, Tirane

09.09.2004 – 19.12.2004 – Inspektor per Ceshtjet e Administrates publike , ne njesine Antikorrupsion, prane Ministrit te Shtetit, Keshilli i Ministrave, Tirane.

10.08.2004 – 09.09.2004 – Juriste e Kabinetit prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave , Tirane.

23.01.2001 – 09.08.2004 –: Inspektor prane Zyres Juridike , Prefekti i Qarkut Berat

13.08. 2000 – 23.01.2001 – Juriste prane Bashkise Ure Vajgurore,

B). Specialist i Jashtem
Shtator 2008 – Dhjetor 2010 , Specialist prokurimesh prane Drejtorise se Bordit te Kullimit Berat.
Qershor 2007 – Dhjetor 2010: Keshilltar Ligjor i Kryetarit te Komunes Otllak, Qarku Berat.
Dhjetor 2007 e ne vazhdim: Konsulent Ligjor, Komuna Cukalat. Dhjetor 2011 e ne vazhdim: Konsulent Ligjor, Komuna Lumas
Janar 2005 e ne vazhdim Jurist i jashtem prane Ujesjellesit sh.a Ure Vajguore.
Viti 2003 -2004 : Keshilltar Ligjor i Drejtorise Rajonale te Ujrave Berat.
Viti 2002 : Keshilltar Ligjor i Komandantit te Repartit Ushtarak 4030, Kucove.
Shtator 2007 -2009: Keshilltar Ligjor Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional nr. 4 Tirane.

C) Pjesemarrje ne borde
Prill 2007 – Gusht 2008 : Anetar i KRRT-se Bashkia Ure Vajgurore.
Prill 2007 – Dhjetor 2010 Anetar i KRRT-se Komuna Otllak.
Maj 2007 – Dhjetor 2010: Anetar i Bordit Drejtues Qendra Shendetesore Dimal, Berat.
Viti 2004- 2006 : Anetar i inspektoratit te Ulet te Deklarimit te Pasurive Posta Shqiptare sh.a .

3.Kualifikime te tjera
1. Kam marre Titullin “Avokat I shtetit”.
2010. Certifikate Pjesmarrje ne Procesin perzgjedhes dhe kurset e trajnimit per Avokatet e Shtetit ne periudhen Prill – Korrik 2010.

30. Certifikate e ushtrimit te profesionit te avokatit leshuar me date 30.09.2006, License 3043.

29. Certifikate nga Euralius ne lidhje me kontratat nderkombetare.29.06.2011.

1.b) Njohuri Kompjuterike ( certificate dt 1.10.2002 )

1.c) Gjuhet e huaja
Njohuri shume te mira te guhes angleze ( certificate ).
Njohuri fillestare te Gjuhes Italiane.

d)Pjesemarrje ne seminare trajnuese

-Seminar Trajnues organizuar nga USAID – Ligji per Prokurimin Publik
-Seminar trajnues Varshave , Poloni, “ Inernal Postal Market “ .
-Seminar trajnues Paris France, organizuar nga Europian and international Postal Prospective Group, “ Coming East Going West , Postal Market 2020”.
-Seminar trajnues organizuar nga MPVD, “ Per crregjistrimin e te vdekurve nga Regjistrat e Gjendjes Civile”
-Seminar Trajnues organizuar nga Avokati i Popullit “ Kodi i Procedures Administrative ne RSh “
-Seminar trajnues organizuar nga Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Socile “ Kodi i Punes ne RSH “.
-Seminar trajnues organizuar nga MPVD “ Mbi sistemin e taksave vendore “…etj.