CV Kryetari i Bashkisë Devoll

Eduart Duro
Kryetar i Bashkisë Devoll
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Devoll.

Eduard Duro është Kryetari I Bashkisë Devoll. Ai ka lindur në Ҫetë , Devoll më 14 shkurt 1976.

Pas përfundimit të shkollës së mesme të Përgjithshme (Nesim Kaҫani) Miras Devoll, ai ndoqi studimet e larta në Universitetin e Korҫës “Fan .S.Noli”. Gjatë viteve 1997-2001.

Gjatë viteve 2001-2003 punoi Përgjegjës i zyrës së finances Komuna Miras.

Në vitin 2003 – 2007 , inspector kontrolli dhe evazioni në degën e tatimeve Devoll.

2007-2019 Agjent Doganor I Dean Sh.P.K pranë doganes Kapshticë.

U antarësua në Partinë Socialiste të Shqipërisë në vitin 1994.

(Për ҫdo problem që ju keni , shqetësim , kërkesë , ankesë mund të drejtohemi pranë bashkisë Devoll tek Zyra e Ankes – Kërkes ose nëpërmjet postë elektronike email (bashkiadevoll@gmail.com) ose në facebook { https://www.facebook.com/bashkidevoll/}

Orari I takimit me qytetarët zhvillohet ditën e premte nga ora 10:00 – 12:00 , në zyrën e kryetarit të Bashkisë Devoll.