CV Kryetari i Bashkisë Cërrik

Andis Salla
Kryetar i Bashkisë Cërrik
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar në faqen matesielektor.al

Z. Andis Salla ka lindur në Shtërmen të Elbasanit, më 3 Shkurt 1988. Ka kryer studimet e larta për drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Është kualifikuar në vitin 2014 si avokat pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe ka një sërë eksperiencash pune si jurist dhe me vonë si Drejtor i IEVP në Elbasan.