CV Kryetari i Bashkisë Berat

Ervin Demo
Kryetar i Bashkisë Berat
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Berat.

Lindur në Berat, në vitin 1982.
Ka ndjekur studimet e larta Bachelor dhe Master në Mbretërinë e Bashkuar. Studimet post doktorale i ka ndjekur në Universitetin e Bolonjës.
Ervin Demo ka një karrierë të gjatë në institucionet e arsimit të lartë në vendin tonë. Që nga viti 2004, ka qenë pedagog me kohë të plotë pranë departamentit të Menaxhimit, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Më pas ka mbajtur pozicione të ndryshme drejtuese në Universitetin e Tiranës, ku Gjatë viteve 2012-2016 ka qenë Zv. Rektor i Universitetit të Tiranës. Në vitin 2017 është emëruar Zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë, detyrë të cilën e ka mbajtur deri në fund të vitit 2018.
Edhe për shkak të pozicioneve që ka mbajtur, Z.Demo ka qenë gjithmonë promotor dhe mbështetësi i të rinjve në çështjet që lidhen me arsimin e lartë, dhe në iniciativa që lidhen me Sipërmarrjen dhe Inovacionin.
Ne 30 Qershor 2019 është zgjedhur kryetar i bashkisë Berat.