CV Kryetari i Bashkisë Belsh

Arif Tafani
Kryetar i Bashkisë Belsh
CURRICULUM VITAE

Ky është kurrikulumi jetësori publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Belsh.

Ka lindur në Belsh, më datë 15.04.1968. Pas përfundimit të shkollës në Institutin e Lartë Bujqësorë, mori titullin Agronom i Lartë. Gjate viteve 2000-2011 Kryetar i Bashkisë Belsh, 2011-2013 ai administroi biznesin e tij privat dhe me pas në vitet 2013-2015 u emërua si Drejtor i Drejtorise Rajonale te Sherbimit Pyjor te Qarkut Elbasan. Në muajin qershor 2015 është zgjedhur Kryetar i Bashkisë Belsh.