Dekori publik

Funksioni Dekori publik
Përshkrimi Ky funksion nënkupton të drejtën e Bashkisë për të:

  • Zbukuruar një sallë, një ambient, hapësirë publike, ndërtesat e saj apo nën administrimin e saj.
  • Zbukuruar dhe ruajtur uniformitetin e pamjes së Bashkisë, në një pjesë të territorit apo në të gjithë territorin.
Detyrat e bashkisë Bashkia është përgjegjëse për:

  • Dekorin e qytetit;
  • Reklamat tregtare;
  • Prodhimin dhe vendosjen e materialeve për subjektet politike;
  • Realizimin e dekorit të godinave të ministrive me rastin e festave zyrtare, bazuar në kërkesat e tyre.
Financimi I përbashkët: pushtet vendor + qendror.
Strukturat përgjegjëse Një pjesë e mirë e Bashkive kanë trashëguar nga pushteti qendror, pas vitit 1992 Ndërmarrjen e Dekorit.