Analiza

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Analizë e Kuadrit Ligjor mbi Ndërmarrjet Sociale në Shqipëri
2019
Eco Albania Analiza e kuadrit ligjor, politikave dhe strategjive për zhvillimin e
hidrocentraleve në Shqipëri dhe rekomandime për përmirësimin e tyre
Shkurt 2019
Qendra mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (qendra EDEN) Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore Janar 2019
MILIEUKONTAKT SHQIPËRI Analiza e menaxhimit te mbetjeve te ngurta Bashkia Sarande Janar 2019
MILIEUKONTAKT SHQIPËRI Analiza e menaxhimit te mbetjeve te ngurta Bashkia Permet Janar 2019
MILIEUKONTAKT SHQIPËRI Analiza e menaxhimit te mbetjeve te ngurta Bashkia Kruje Janar 2019
Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore – ACEG Barometri i Bujqesise. Matja e premtimeve elektorale sipas nenit 27 ne Bashkine Devoll Dhjetor 2018
Qendra Res Publica Padia kolektive mungesa e së cilës zhbën të drejtat mjedisore dhe ato të konsumatorëve 2018
KLSH Raport Auditimi Performance “Funksionimi i Bashkive, në kuadër të reformës administrative-territoriale” 2018
Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale Letër pozicionimi e Rrjetit të Ballkanit Perëndimor për qeverisjen territoriale, Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale 2018
Plan i Veprimit per zhvillim te qendrueshem dhe te integruar Plan i Veprimit “Per permiresimin e sherbimit te kullimit” 2017
Erjo Mile – Bashkia Mallakastër Problematikat Rinore në nivel vendor 2017
Rio Kërpaci – Bashkia Tiranë Administrimi i Bashkëpronësisë 2017
Ministria e Financave Buxhetet e njësive të qeverisjes vendore 2016
Instituti për Ndërmjetësim dhe Demokraci (IDM) Ndikimi i decentralizimit 2016
Partnerë për Fëmijët – Bashkia Dibër Shërbimet sociale 2016
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) Planifikimi në qeverisjen vendore 2016
Regional Development Programme and Institute for Habitat Development
(RDP, Co Plan)
Rajonalizimi i Shqipërisë 2014
UNICEF Shërbimet sociale vendore 2014
Decentralization and Local Development Program Albania (DLDP) Konkursi rajonal i praktikave të mira 2013
USAID Planifikimi dhe qeverisja vendore në Shqipëri (PLGP) Legjislacioni i planifikimit të territorit 2010
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail