Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plan per Zhvillimin e Pronave Publike Bashkia Vore 2018 Shkarko
Plan veprimi ne sektorin e sherbimeve sociale per vitin 2018 Shkarko
Plan Veprimi per Bujqesine dhe Veterinarine Bashkia Vore 2018 Shkarko
Plani strategjik per zhvillimin e pronave publike te Bashkise Vore 2018 Shkarko
PZhTNjV Bashkia Vore Shkarko
Vendim miratimi i PZHTNJV Shkarko