Njësitë Administrative

Qarku Tiranë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Vorë
Popullsia sipas Census 2011 25,511
Popullsia sipas Regjistrit Civil 36,230
Sipërfaqja KM² 82.72

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Vorë Qyteti Vorë, Fshatrat; Vorë, Marqinet, Shargë, Gerdec, Gjokaj, Kuc, Marikaj, Picar
Prezë Fshatrat; Prezë, Ahmetaq, Palaq, Fushë Prezë, Gjeç- Kodër, Ndërmjetës, Breg – Shkozë
Bërxullë Fshatrat; Bërxullë, Mukaj, Domje