Anëtarët e Këshillit Bashkiak

NR Emër Atësia Mbiemër Gjinia Partia
1 ARLIND ALEKSANDER PAPA M Partia Socialiste e Shqipërisë
2 MIMOZA ISUF Lala F Partia Socialiste e Shqipërisë
3 EDMOND XHAVIT MEMA M Partia Socialiste e Shqipërisë
4 4ELISABETA Vehbi Haka F Partia Socialiste e Shqipërisë
5 ERMILIS Astrit Muca M Partia Socialiste e Shqipërisë
6 DEILA Defrim Tota F Partia Socialiste e Shqipërisë
7 GAZMEND Ramazan Zela M Partia Socialiste e Shqipërisë
8 AVERISI Gani Koni M Partia Socialiste e Shqipërisë
9 ARDIAN Liman Topi M Partia Socialiste e Shqipërisë
10 ENEJDA Rexhep Shehi F Partia Socialiste e Shqipërisë
11 ARMAND Abdulla Omuri M Partia Socialiste e Shqipërisë
12 ERVISA Sherif Muzhaqi F Partia Socialiste e Shqipërisë
13 BERNARD Xhevahir Shiba M Partia Socialiste e Shqipërisë
14 MIRELA Adem Ceka F Partia Socialiste e Shqipërisë
15 SULEJMAN Sabdyl Kaziu M Partia Socialiste e Shqipërisë
16 EMIRLANDA Gezim Cela F Partia Socialiste e Shqipërisë
17 QEMAL Fehmi Baja M Partia Socialiste e Shqipërisë
18 FITORE Ahmet Doma F Partia Socialiste e Shqipërisë
19 ALTIN Fadil Subashi M Partia Ardhmëria Shqiptare
20 DENIS Ilir Kurti M Partia e Gjelbër
21 RRUZHDI Idriz Merja M Partia Bindja Demokratike