Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Parashikimi i te ardhurave per vitin buxhetor 2018 Shkarko
2017 Projekt buxheti Shkarko
2017 Parashikimi shpenzimeve operative per administraten per vitin buxhetor 2017 dhe buxhetin afatmesem 2018-2019 Shkarko
2016 Vendim nr .52 date 11/02/2016 Mbi miratimin e projekt buxhetit te bashkise Vore per vitin2016 Shkarko
2016 Projekt buxheti 2016-2018 Shkarko
2016 Parashikimi shpenzimeve operative per administraten per vitin buxhetor 2016 dhe buxhetin afatmesem 2017-2018 Shkarko