Raporte auditi

 

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim nr. 217, datë 31.12.2017 për auditimin e ushtruar në 8 subjekte për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e tremujorit IV të vitit 2016, respektivisht bashkitë: Dibër, Librazhd, Devoll, Vorë, Këlcyrë, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, institucioni i prefektit qarkut Korçë dhe ndërmarja balneare (llixhat) Peshkopi ” Shkarko
Vendim nr.152, datë 19/12/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Vorë “Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe ligjshmërisë” Shkarko