Njësitë Administrative

Qarku Vlorë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Vlorë
Popullsia sipas Census 2011 104,827
Popullsia sipas Regjistrit Civil 194,147
Sipërfaqja KM² 616.85

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Vlorë Qyteti Vlorë
Orikum Qyteti Orikum, Fshatrat; Dukat, Dukat Fshat, Tragjas, Radhimë
Qendër Vlorë Fshatrat; Bestrovë, Babicë e Madhe, Babicë e Vogël, Hoshtimë, Kaninë, Kërkovë, Nartë, Sherishtë, Panaja, Xhyherinë, Zvërnec, Sazan
Novoselë Fshatrat; Novoselë, Aliban, Bishan, Mifol, Poro, Dëllenjë, Delisuf, Trevllazër, Cerkovinë, Skrofotinë, Fitore, Akërni.
Shushicë Fshatrat; Shushicë, Bunavi, Beshisht, Grabian, Drithas, Mekat, Llakatund, Çeprat, Risili