Auditime

Titulli Shkarko
Vendim nr. 112-15.09.2021-Për auditimin e performancës ushtruar në Bashkinë Vlorë me temë “pastrimi i qytetit” Shkarko
Raport Auditimi Performance “Pastrimi i Qytetit”, Bashkia Vlore, 2021 Shkarko
Vendimi Final Shkarko
Vendim efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit te fondit pyjor dhe kullosor Shkarko
Raport Auditimi Shkarko
Vendim nr. 187, datë 22/12/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Vlorë “Mbi auditimin e rregullshmërisë financiare të aktivitetit ekonomik nga data 01.01.2016 deri me datë 31.12.2016” Shkarko