Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Shkarko
Perdorimit te propozuar te tokes vau i dejes Shkarko
Sistemet Vau Dejes Shkarko
Infrastruktura e transportit Shkarko
Fazat e zbatimit Shkarko
Vizioni strategjik Shkarko
Ndarja e territorit ne njesi Shkarko
Plani-i-Zhvillimit Shkarko