Njësitë Administrative

Qarku Shkodër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Vau-Dejës
Popullsia sipas Census 2011 30,438
Popullsia sipas Regjistrit Civil 48,966
Sipërfaqja KM² 499.09

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Vau-Dejës Qytetet Vau Dejes, Fshatrat; Mjede, Spathare, Shelqet, Kaç, Naraç, Dush, Karmë, Gomsiqe
Bushat Fshatrat; Bushat, Shkjezë, Plezhë, Kosmaç, Stajkë, Ashtë, Rranxa, Fshat i Ri, Mali i Jushit, Plepan-Konaj, Melgush, Barbullush, Kukël, Hoten
Vig-Mnele Fshatrat; Mnelë e Madhe, Mnelë e Vogël, Vig
Hajmel Fshatrat; Hajmel, Dheu i Lehtë, Pistull, Paçram, Nënshatë
Temal Fshatrat; Koman, Qerret, Arrë, Vilë, Telum, Kllogjen, MalagjiKajvall, Toplanë, Sermë, Gushtë
Shllak Fshatrat; Vukjakaj-Gegaj, Palaj-Gushaj, Benë, Kroni i Madh, Barcollë, Vukaj, Uk-Bibaj