Njësitë Administrative

Qarku Kukës
Qëndra e Bashkisë Qyteti Tropoje
Popullsia sipas Census 2011 20,517
Popullsia sipas Regjistrit Civil 28,216
Sipërfaqja KM² 1057.3

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Bajram Curri Qyteti Bajram Curri
Fierzë Qyteti Fierzë, Fshatrat; Tpla, Dushaj i Poshtëm, Degë, BregLum
Lekbibaj Fshatrat; Brisë, Salce, Palç, Peraj, Gjonpepaj, Lekbibaj, Tetaj, Shëngjergj, Curraj i Poshtëm, Betoshe, Qerreç Mulaj, Curraj i Sipërm
Margegaj Fshatrat; Margegaj, Fushë Lumi, Koçanaj, Shoshan, Lagja Paqës, Bradoshnicë, Dragobi, Çerem, Valbonë, Rragam
Llugaj Fshatrat; Bukovë, Jaho Salihi, Llugaj, Luzhë, Rrez-Mali, Rragam
Bujan Fshatrat; Bujan, Rosujë, Dojan, Markaj, Gri, Lekurtaj, Selimaj, Bllatë, Gri e Re
Bytyç Fshatrat; Pac, Zherkë, Vlad, Çorraj-Veliç, Berishë, Visoçë, Mash, Zogaj, Prush, Kepenek, Kam, Leniq
Tropojë Fshatrat; Astë, Kojel, Viçidol, Kasaj, Gegaj, Buçaj, Papaj, Sopot, Babinë, Begaj, Shumice-Ahmetaj, Myhejan, Kovaç, Kërrnajë, Shkëlzen