Auditime

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie- Bashkia Tropoje Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Tropoje Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Tropoje Shkarko
Vendim Bashkia Tropoje Shkarko
Raport Bashkia Tropoje Shkarko
Vendim 101-2018 Shkarko
Vendim nr. 136, datë 30/09/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Tropojë dhe 7- ish komunat: Margegaj, Tropojë fshat, Bujan, Llugaj, Fierzë, Bytyç, Lekbibaj, “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko