Auditime

Titulli Shkarko
Raport Auditimi Performance “Efektiviteti dhe eficienca e menaxhimit të parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës” Shkarko
RAPORT TEKNIK I EKSPERTIT AUTO-TEKNIK MBI SIGURINË E KORISVE TË BIÇIKLETAVE NË BASHKINË TIRANË Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Tirane Shkarko
Vendimi rregulueshmeria-Bashkia Tirane Shkarko
Vendim rregullueshmerie-subjekte Shkarko
Raporti Tirana Parking Shkarko
Raporti Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Bashkia Tirane Shkarko
Raporti Drejtoria e Pergjithshme e Punetoreve nr.2-Bashkia Tirane Shkarko
Raporti Perfundimtar Ndotja Akustike Shkarko
Vendim Drejtoria e konvikteve te shkollave te mesme Shkarko
Vendim_Drejtoria e Pergjithshme e Punetoreve Nr.2 Bashkia Tirane Shkarko
Vendim Tirana Parking Shkarko
Vendimi Final Shkarko
Vendimi Ndotja Akustike_Bashkia Tirane Shkarko
Vendim efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit te fondit pyjor dhe kullosor Shkarko
Raport perfundimtar auditimi ish_komunat Shkarko
Vendim nr. 214, datë 31/12/2017 Për auditimin e përputhshmërisë të ushtruar në institucionin “Bashkia Tiranë-ish 4 komunat: Kashar, Shëngjergj, Krrabë dhe Zall-Bastar” Shkarko
Vendim nr.170, datë 15.12.2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Tiranë, “Mbi auditimin e financimit te projektit të bulevardit verior të Tiranës dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës”, Për periudhën prej fillimit deri ne 30.09.2017. Shkarko
Vendim nr.54, datë 26/05/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit tematik të kryer në bashkinë Tiranë, mbi realizimin e projektit “Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë”. Shkarko