Bashkia Tiranë


Pasaporta e Bashkisë Tiranë

Buxheti dhe Kontrata Publike

Biblioteka e bashkisë

Vendimet e këshillit Bashkiak

Plane Vendore

Premtime Elektorale

Depozitat mbi pallate dhe rreziku që u kanoset banorëve

Depozitat mbi pallate dhe rreziku që u kanoset banorëve

Mes kequshqyerjes dhe mungesës së ujit, rregullorja e re e MASR larg realitetit

Mes kequshqyerjes dhe mungesës së ujit, rregullorja e re e MASR larg realitetit

Bashkia e Tiranës mblodhi 870 milionë lekë në vetëm 2 vite nga tarifat e parkimit

Bashkia e Tiranës mblodhi 870 milionë lekë në vetëm 2 vite nga tarifat e parkimit

Monumentet e Kulturës drejt zhdukjes, ekspertët hedhin dyshime mbi institucionet

Monumentet e Kulturës drejt zhdukjes, ekspertët hedhin dyshime mbi institucionet

Qytetarët protestojnë për rritje çmimesh, afat qeverisë deri të hënën për reflektim

Qytetarët protestojnë për rritje çmimesh, afat qeverisë deri të hënën për reflektim

previous arrow
next arrow


Depozitat mbi pallate dhe rreziku që u kanoset banorëve

Depozitat mbi pallate dhe rreziku që u kanoset banorëve

Mes kequshqyerjes dhe mungesës së ujit, rregullorja e re e MASR larg realitetit

Mes kequshqyerjes dhe mungesës së ujit, rregullorja e re e MASR larg realitetit

Bashkia e Tiranës mblodhi 870 milionë lekë në vetëm 2 vite nga tarifat e parkimit

Bashkia e Tiranës mblodhi 870 milionë lekë në vetëm 2 vite nga tarifat e parkimit

Monumentet e Kulturës drejt zhdukjes, ekspertët hedhin dyshime mbi institucionet

Monumentet e Kulturës drejt zhdukjes, ekspertët hedhin dyshime mbi institucionet

Qytetarët protestojnë për rritje çmimesh, afat qeverisë deri të hënën për reflektim

Qytetarët protestojnë për rritje çmimesh, afat qeverisë deri të hënën për reflektim

previous arrow
next arrow