Njesite administrative

Qarku Gjirokastër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Tepelenë
Popullsia sipas Census 2011 8,949
Popullsia sipas Regjistrit Civil 16,371
Sipërfaqja KM² 431.24

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Tepelenë Qyteti Tepelenë
Qendër Tepelenë Fshatrat; Dukaj, Salari, Turan, Mamaj, Veliqot, Bënçë, Dragot, Beçisht, Mezhgoran, Peshtan, Hormovë, Lekël, Kodër, Luzat
Lopës Fshatrat; Sinanaj, Matohasanaj, Dorëz, Dhëmblan, Lab Martalloz
Kurvelesh Fshatrat; Progonat, Lekdush, Gusmar, Nivicë, Rexhin