Anetaret e keshillit bashkiak

NR Emer Atësia Mbiemer Gjinia Partia
1 ARBEN FEJZO GUMENI M Partia Socialiste e Shqipërisë
2 MATILDA MAKSIM ÇELA F Partia Socialiste e Shqipërisë
3 LATIF SHYQO KAÇI M Partia Socialiste e Shqipërisë
4 BLERIONA NËNTOR HASKA F Partia Socialiste e Shqipërisë
5 ERMAL MITAT CANI M Partia Socialiste e Shqipërisë
6 VALBONA ISTREF KORDHA F Partia Socialiste e Shqipërisë
7 YLLI ENVER ALIKA M Partia Socialiste e Shqipërisë
8 DRITA NUREDIN HYSENI F Partia Socialiste e Shqipërisë
9 GËZIM NJAZI DERVISHI M Partia Socialiste e Shqipërisë
10 ESMERALDA HASKO BISHANI F Partia Socialiste e Shqipërisë
11 ELVIS BARI SHEHU M Partia Socialiste e Shqipërisë
12 ADRIANA BARJAM JERA F Partia Socialiste e Shqipërisë
13 NADIR DINO BARDHI M Partia Demokracia Sociale
14 NERTILA KUJTIM MEHILLAJ F Partia Demokracia Sociale
15 PRANVERA IZMET XHAHALIA F Partia Aleanca Arbnore Kombëtare